A-kasser oplever stor stigning i antal tilmeldinger

AKA mere end fordobler antal tilmeldinger

Hvilke danskere er det mere præcist, der pludselig har fået travlt med at melde sig ind i en a-kasse? På A-kasse.net, har man oplevet en stor stigning i antal tilmeldinger, til danske a-kasser generelt. Akademikernes A-kasse (AKA), har som ifølge Via Ritzau fået godt 3.200 nye medlemmer i første kvartal af 2020. Dette kan sammenlignes med, at AKA i første kvartal 2019 fik godt 1.200 nye tilmeldinger. Altså klart over en fordobling i antal nye tilmeldinger mellem de to perioder.

Højtuddannede i a-kasse

Interessant er det i sammenhængen, at medlemmerne af AKA er højtuddannede folk, der stort set alle sammen er i arbejde. Der er således her tale om nye medlemmer, der vil være forsigtige og sikre sig i forhold til eventuelle fremtidige problemer på jobmarkedet. Men det er ikke medlemmer, der har akut brug for dagpenge eller hjælp til jobsøgning. Sådan er det desværre ikke for alle nytilmeldte på a-kasserne.

CA sikrer selvstændige

En anden stor gruppe blandt de nye medlemmer hos de danske a-kasser er de selvstændige erhvervsdrivende. A-kassen CA henvender sig især til folk i det private erhvervsliv, herunder ikke mindst de selvstændige erhvervsdrivende. Netop denne gruppe har haft det særlig svært under Corona-krisen, hvor det nedlukkede samfund har gjort det umuligt at opretholde forretningen. Derfor har også CA oplevet stor tilgang af nye medlemmer, heriblandt især selvstændige, der har brug for dagpenge straks.

Umiddelbar dagpengeret

Politisk er der som bekendt lavet flere tiltag for at afhjælpe den økonomiske effekt af krisen blandt selvstændige erhvervsdrivende. Ét af disse tiltag har drejet sig om at lade selvstændige få umiddelbar dagpengeret ved tilmelding i en a-kasse. Ordningen har naturligvis medført en voldsom stigning i antallet af tilmeldinger til a-kasserne blandt de selvstændige erhvervsdrivende. Ordningen er dog midlertidig.

Midlertidig stigning?

Tilmeldinger til a-kasser boomer, men der er formodentlig tale om en midlertidig stigning. Selvom Corona-krisen endnu ikke er overstået, ser det ud til, at det danske arbejdsmarked vil klare sig nogenlunde gennem de svære tider. På den anden side er situationen fortsat meget usikker, og det kan ikke udelukkes, at en eventuel ny nedlukning af samfundet igen vil få antallet af tilmeldte på a-kasserne til at stige yderligere.

Nytilmeldte forbliver medlemmer

Samtidig er der grund til at forvente, at flertallet af de nytilmeldte under krisen vil forblive medlemmer af de respektive a-kasser. Uanset udviklingen af Corona-krisen. Når man først er medlem af en a-kasse, virker det oplagt af beholde sit medlemskab, dels for at sikre sig økonomisk, dels fordi a-kasserne som flest tilbyder en udstrakt service og støtte til deres medlemmer.

Fordele ved medlemskab af a-kasse

De nytilmeldte vil opdage, at de faktisk får noget positivt ud af deres medlemskab af en a-kasse, også udover den tryghed det giver at være sikret ret til dagpenge. A-kasserne tilbyder jo hjælp til jobskifte og karriereudvikling, støtte til udfærdigelse af CV og ansøgninger samt en række kurser med relevans for deres forskellige medlemmer. En del a-kasser tilbyder endda rabatordninger på forsikringer og andre ting.

Styrkelse af danske a-kasser

Derfor kan man konkludere, at stigningen i antallet af nytilmeldte på de danske a-kasser er et eksempel på, at der ikke findes noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. De mange nytilmeldte vil opleve fordelene ved medlemskab, og det vil sammenlagt styrke de danske a-kasser i deres rolle som garanter for økonomisk sikkerhed ved ledighed samt deres støtte til et velfungerende dansk arbejdsmarked.

*Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (SAR) oplyser de præcise tal for betalende medlemmer i de danske a-kasser. Tallene i teksten ovenfor, for betalende medlemmer generelt, stammer fra SAR’s statistik.