Jelling Spillemandslaug

Jelling Spillemandslaug

Baller og Legestuer

Jelling Spillemandslaug får alle på gulvet til folkedanseballer / legestuer. Vi spiller med og uden danseleder.

https://www.youtube.com/

 

Jelling Spillemandslaug på Jelling Musikfestival


 Dansere på Fuglsangs Centeret

 

 

Jelling Spillemandslaug får alle på gulvet til folkedanseballer / legestuer. Vi spiller med og uden danseleder.