BODA Musik 2016

Knapp Britta är född och uppväxt i Boda och räknas som en av de stora traditionsbärare i Bodamusiken då hon har spelat Bodalåtar i hela sina liv tillsammans med till exempel Röjås Erik och Laggar.

 Bodamusik

Jon Holmén och Knapp Karin är uppväxta med Boda-polskan sedan barnsben och började tidigt även de att spela fiol. Alla tre har under många år både framfört och lärt ut låtar inom Bodatraditionen vid flertalet tillfällen. På somrarna kan man njuta av deras spel till dans vid spelmansstämmor och under många kvällar och nätter på Boda gammelgård, både i mindre i grupper och tillsammans med Boda spelmanslag där alla tre är spelledare.Anders.

BritaStroem

Brita Ström har undervisat både unga och gamla, nybörjare och erfarna. Hennes första stora förebild var Kalle Strandell, som fanns i hemmaföreningen Hörkens bygdedansare. Brita har sin folkdanspedagogutbildning från Danshögskolan i Stockholm.  Närmast hjärtat ligger polskedansformerna från Siljanstrakten och under Højbystämman kommer vi att ta oss an en av favoriterna – Bodapolska.

https://www.youtube.com/watch?v=qek1v95RS5g  Midsommar i Boda by, del 2 Dans i logen. Britta og Karin ses yderst til højre på scenen og Jon findes også med et eller andet sted.

https://www.youtube.com/watch?v=rVtuTYcbY4k  BODA’S 60 ÅRS JUBILÆUMSKONCERT, 2013. Britta, Karin og Jon står i første række